Avanti

AVANTI   is het zorgprogramma dat ontwikkeld is in het Jan Yperman Ziekenhuis voor patiënten die een heupprothese of knieprothese krijgen.

Het programma heeft tot doel om patiënten beter te informeren en te begeleiden voor, tijdens en na het plaatsen van een heup- of knieprothese, met als bedoeling een vlotte en aangename samenwerking op te bouwen, hetgeen zal ledien tot een beter resultaat.

Patiënten krijgen reeds bij de planning van hun ingreep een informatiemap mee, waarin tal van info over de ingreep, de narcose en de revalidatieis weergegeven. Eveneens vindt men er informatie over sociale begeleiding, thuishulp en mogelijkheden betreffende aansluitend verblijf in revalidatiecentra of hersteloorden.

Samen met de huisarts, familie, verpleging wordtt het pre-operatief dossier opgesteld
Voor de ingreep worden patiënten in samenspraak met de huisarts uitgebreid onderzocht.

De patienten worden uitgenodigd voor een informatiesessie waar verdere informatie wordt gegeven en eventueel nog bestaande vragen, problemen, hun antwoord krijgen. Vanzelfsprekend zijn ook familielden welkom.

Deze informatievergadering gaat op geregelde tijdstippen door in het JAN YPERMAN ZIEKENHUIS, op vrijdagnamiddag 14 uur.(reservatie verplicht, 057/357370). 

Alle patiënten die gepland worden voor een ingreep, worden ten sterkste aangeraden om deze informatiesessie bij te wonen. Een preoperatief interview met de anesthesist wordt desnoods voorzien tijdens de infosessie. Deze sessie gaat door in een informele sfeer.

U wordt ingeleid in het hoe en waarom van de ingreep, de voorbereiding en de revalidatie naderhand. U krijgt informatie van:

  • de chirurg
  • de anaesthaesist
  • de fysiotherapeut
  • de sociale dienst

En uw inspanning wordt beloond!
Dank zij AVANTI is de opnameduur na een totale heupprothese of een knieprothese duidelijk afgenomen. De patiënten genieten van een vlottere revalidatie en globaal herstel via een menselijke begeleiding op maat die vooral aandacht heeft voor de sociaal-functionele problemen die zich na een dergelijk ingreep kunnen stellen. AVANTI heeft zijn naam niet gestolen…Het is effectief een stap VOORUIT.