Nieuwsflash Heup

Nov 2016

Excellente resultaten THP via PATH worden bevestigd in studie eerste 115 patienten. PATH werd als eerste centrum buiten de USA geïntroduceerd in 2008 in Jan Yperman Ziekenhuis. Eerste groep toont excellente resultaten met minimum 6 jaar follow-up.  

April 2016

Publicatie excellente resultaten AMIC voor kraakbeenletsels in de heup. AMIC wordt in JYZKH toegepast sedert 2011, meestal bij sportieve jonge mensen met cam impingementlijden.


Journal of Sports Science 4 (2016) 9-17

Dec 2014

Start gebruik van stamcelconcentraat in de behandeling van kraakbeenletsels in de heup.

AMIC nu mogelijk met mesenchymcelconcentraat via IORG-1.

Oktober 2012

Jan Ypermanziekenhuis is het eerste in Europa waar een THP (Totale Heup Prothese) via daghospitalisatie is geplaatst. De ingreep werd uitgevoerd met PATH en patiënte stelt het excellent!