Tenniselleboog

Wat?

Een tenniselleboog is een overbelastingsletsel op de plaats waar de voorarmspieren met pezige structuren aan de buitenste elleboogknobbel vastzitten. Deze spieren lopen over de buitenkant van de onderarm van de elleboog naar de pols. Zij zorgen onder meer voor het strekken van de pols en de vingers.
De peesontsteking wordt veroorzaakt door een overbelasting die het gevolg is van het veelvuldig herhalen van eenzelfde beweging , namelijk van een grijpbeweging van de hand die gepaard gaat met een draaiing van de onderarm. Dit mechanisme doet zich continu voor bij tennis, maar niet alleen daar.

Hoe aanpakken?

 

  •  Rusten is de eerste en allerbelangrijkste maatregel. Onmiddellijk stoppen met tennis en zon 5 tot 6 weken rust biedt de pees de tijd om zich te herstellen. Mensen met een zeer pijnlijke tenniselleboog moeten soms zelfs in het gips zodat de voorarmspieren de nodige rust krijgen.
     Afkoelen met ijs bevordert de genezing en tempert de pijn. Je kan de pijnlijke plek best een paar keer per dag gedurende een tien minuten met een ijsblokje masseren. Je kan ook enkele ijsblokjes in een plastic zak en daarna in een handdoek wikkelen en dit pak op de pijnlijke plaats leggen. Leg het ijs nooit rechtstreeks op de huid. Dit kan immers vrieswonden veroorzaken. Bij ijsmassage is dat risico miniem.
  • Kinesitherapie : via massage, mobilisatie, fricties en stretching kan de kinesist trachten de ontsteking weg te nemen.
  • Infiltratie : hierbij kan er gekozen worden tussen een inspuiting met cortisone ( krachtige ontstekingsremmer ) of PRP ( Platelet Rich Plasme ).  Hiervoor dient een bloedname te gebeuren waarbij de bloedplaatjes afgezonderd worden en nadien ingespoten worden thv de ontstoken pees. Hiervoor dient een opleg te worden betaald.
  • Brace : Er zijn meerdere types van braces die kunnen gedragen worden ter ondersteuning van het gewricht en voor ontlasting van de ontstoken pezen. U vraagt best verdere uitleg aan uw behandelende arts welke brace voor u het meest geschikt is.

Operatief ?

Bij een operatie voor 'tenniselleboog' of laterale epicondylitis zal de chirurg via een kleine huidincisie aan de buitenzijde van de elleboog de ontstoken ( of gescheurde ) pees vrijmaken, het ontstoken weefsel verwijderen en de pees terug hechten, eventueel met een anker ( schroefje met draad aan ).Na de operatie wordt een gips aangelegd welke twee weken aan blijft. Nadien kan de revalidatie starten, de chirurg schrijft u hiervoor kinesitherapie voor.Gedurende de eerste zes weken na de operatie is het uitermate belangrijk om geen zware lasten te heffen, niet te heffen, wringen of trekken teneinde de pees de kans te geven te herstellen.

In sommige gevallen zal de chirurg voorstellen om te werken via kijkoperatie. Hierbij wordt een camera in het gewricht geplaatst om enerzijds het kraakbeen te kunnen evalueren, anderzijds eventuele ontsteking in het gewricht te verwijderen. Niet elke tenniselleboog komt in aanmerking voor deze kijkoperatie. Wanneer de pees in belangrijke mate gekwetst is, zal de chirurg de 'open' operatie verkiezen omdat deze toelaat om de pees beter te herstellen.