Vraag een afspraak

Aandoeningen

Heup

Nieuwsflash Heup

Nov 2016

Excellente resultaten THP via PATH worden bevestigd in studie eerste 115 patienten. PATH werd als eerste centrum buiten de USA geïntroduceerd in 2008 in Jan Yperman Ziekenhuis. Eerste groep toont excellente resultaten met minimum 6 jaar follow-up.  

April 2016

Publicatie excellente resultaten AMIC voor kraakbeenletsels in de heup. AMIC wordt in JYZKH toegepast sedert 2011, meestal bij sportieve jonge mensen met cam impingementlijden.


Journal of Sports Science 4 (2016) 9-17

Dec 2014

Start gebruik van stamcelconcentraat in de behandeling van kraakbeenletsels in de heup.

AMIC nu mogelijk met mesenchymcelconcentraat via IORG-1.

Oktober 2012

Jan Ypermanziekenhuis is het eerste in Europa waar een THP (Totale Heup Prothese) via daghospitalisatie is geplaatst. De ingreep werd uitgevoerd met PATH en patiënte stelt het excellent!

oktober 2019

De 4 jaar resultaten in de behandeling van kraakbeenletsels in de heup met AMIC + stamcel zijn zeer hoopvol! Presentatie op internationale ISHA meeting in Madrid.

augustus 2019

Bikini incisie nu ook in Jan Yperman!

Het heupteam heeft zich versterkt met een expert inzake mini-invasieve anterieure toegang voor heupprothese: dr VANBIERVLIET. 

Alle bewezen succesvolle spiersparende technieken worden nu aangeboden: Bikini en SuperPATH ! Beiden zijn volledig identiek wat het sparen van de anatomische structuren betreft, en de revalidatie is ook identiek voor beide technieken. Avanti !