Vraag een afspraak

Aandoeningen

Heup

Resurfacing heupprothese

Wat?

Jonge en aktieve personen met heupartrose komen in aanmerking voor zogenaamde "resurfacing".

Hierbij wordt -in tegenstelling tot een klassieke heupprothese- de natuurlijke heupkop in het heupgewricht bewaard.

In plaats van een laag kraakbeen wordt er een metalen laag op de heupkop en op de pan in het bekken geplaatst.

Bij wie?

De ingreep kan enkel uitgevoerd worden indien de botkwaliteit van de patient normaal is.

In de praktijk komen mannen onder de 65 en vrouwen onder de 60 jaar met een aktieve levensstijl in aanmerking, alhoewel deze leeftijden niet absoluut zijn.

De belgische overheid (RIZIV) hanteert bijzonder strenge criteria voor volledige terugbetaling van resurfacing: leeftijd

In sommige gevallen kan een klassieke heupprothese eerder aangewezen zijn. Raadpleeg hiervoor uw behandelende arts.
In het Jan Ypermanziekenhuis worden de patienten die deze ingreep ondergaan gedurende 2 tot 3 dagen gehospitaliseerd na de ingreep. In principe volgen zij het klinische pad (zie Avanti).

Resurfacing is een uiterst succesvolle ingreep, met een minimum aan mogelijke verwikkelingen.

IN TEGENSTELLING TOT WAT SOMMIGEN BEWEREN HEEFT DE RESURFACING HEUPPROTHESE SCHITTERENDE RESULTATEN EN ZIJN ER GEEN PROBLEMEN MET METAALIONEN INDIEN HET GEBRUIKTE IMPLANTAAT (BHR, ADEPT OF CONSERVE+) CORRECT IS GEPLAATST. RESURFACING WORDT IN DE DIENST GEPLAATST SEDERT MEER DAN 15 JAAR.

RESURFACING VAN DE HEUP wordt momenteel uitgevoerd door dr SOMERS en dr VANBIERVLIET.

In onze dienst zijn enkel Conserve+, Adept en in mindere mate BHR geplaatst; implantaten waar er tot op heden nergens ter wereld problemen bij gemeld zijn, dit in tegenstelling tot andere merken die van de markt zijn genomen.

Alle patiënten met dit implantaat krijgen na 1 jaar een radiologisch nazicht + bepaling van de metaalionen in het bloed door bloedname. Hierbij kunnen we bepalen of het implantaat inderdaad werkt zoals het hoort. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de slijtage met de jaren VERMINDERDT, en dat er zelfs bij >1/3 van de patiënten na 10 jaar geen metaalionen meer te vinden zijn! Het is dus het enige implantaat op de markt waar de slijtage AFNEEMT met de jaren.

ALLE SPORTEN, OOK IMPACTSPORTEN ZIJN TOEGELATEN MET DIT IMPLANTAAT