Vraag een afspraak

Aandoeningen

Schouder

AC lijden

Het AC-gewricht is de afkorting voor het Acromio-Claviculair gewricht. Het Acromion is de beenderige machet van de schouder die u zelf kan voelen (zie anatomie schouder). Clavicula is de latijnse benaming voor sleutelbeen. 

Het is dus het gewricht tussen het sleutelbeen en de schouder. In de sectie over de anatomie staat de funktie van dit gewricht beschreven.

Het sleutelbeen wordt op zijn plaats gehouden door verschillende gewrichtsbanden.

De belangrijkste aandoeningen van het AC-gewricht zijn:

- AC-luxaties
- AC lijden: arthritis of arthrosis

Wat?

AC-ARTHRITIS

Het AC-gewricht kan ontsteken; het wordt dan pijnlijk. De ontsteking kan soms kaderen in een of andere vorm van reuma. Soms is er een onderliggend letsel aanwezig die de ontsteking onderhoudt: kraakbeenletsels, meniscusletsel, avasculaire necrose van het uiteinde van het sleutelbeen, osteolysis, …


AC-ARTHROSIS

Arthrose is het verslijten van het kraakbeen in een gewricht. Alle gewrichten kunnen arthrosis vertonen, dus ook het AC-gewricht.

De diagnose wordt gesteld met een eenvoudige radiografie.

Vaak gaat arthrosis gepaard met de aangroei van papegaaienbekken (osteofyten genoemd), en deze kunnen soms oorzaak zijn van “impingement” in de schouder.


AVASCULAIRE NECROSE DISTALE CLAVICULA

Avasculaire necrose, botcysten en osteolyse van de distale clavicula.
De distale clavicula = het uiteinde van het sleutelbeen.

Bij een stoornis in de normale bloedstoevoer kan het bot ziek worden en zelfs afsterven. We noemen dit een avasculaire necrose. Alleen het geraamte van het botweefsel, bestaande uit de kalkstructuur blijft dan over, zonder levende cellen hierin.

Dit geeft pijn en kan reden zijn om een heelkundige ingreep te plannen.

Botcysten kunnen spontaan optreden, of als gevolg van de aanwezigheid gedurende langere tijd van arthrosis of arthritis. Ook dan kan er pijn optreden die aanleiding kan geven tot een ingreep. De radiografie is meestal voldoende voor de diagnosis.

Osteolysis is een proces waarbij het bot van het uiteinde van het sleutelbeen geleidelijk verdwijnt doordat het lichaam zelf het bot doet verdwijnen. Ook dit kan oorzaak zijn van pijn.

In al deze gevallen kan soms een botscintigrafie (botscan) nuttig zijn voor de diagnose. Op de botscan zien we dan een “hot spot”, d.i. een verhoogde aantekening.

Hoe behandelen?

De behandeling bestaat uit het nemen van ontstekingswerende medicatie. In het geval van een algemene aandoening wordt er medicamenteus behandeld (reumamedicatie,…) of de onderliggende aandoening aangepakt.

Soms kan een infiltratie met corticosteroiden aangewezen zijn.

In hardnekkige gevallen kan een operatie soelaas brengen: het uiteinde van het sleutelbeen wordt via arthroscopie verwijderd.

Meer info?

Meer info vindt u op de site van BELSS (Belgian Elbow and Shoulder Society).

AC lijden