Vraag een afspraak

Aandoeningen

Schouder

Informatie omtrent schouderingrepen

Algemene info

Indien u een ingreep aan de schouder wenst te ondergaan in het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper dient u zich persoonlijk aan te melden op de raadpleging voor een onderzoek en bespreking van de ingreep.

Afspraken kunnen gemaakt worden via het secretariaat orthopedie.

Alle schouderingrepen gebeuren in principe onder een combinatie van lokale verdoving en een algemene narcose.

De plaatselijke verdoving is een zogenaamde “plexusverdoving”. Met een zeer fijne naald worden de zenuwbanen naar de schouder opgezocht en verdoofd. Deze verdoving duurt meestal enkele uren tot maximaal een dag. Deze plaatselijke verdoving kan toegediend worden terwijl u slaapt of kan voordien geprikt worden. Voordeel is dat de pijn voortvloeiend uit een heelkundige ingreep volledig onder controle wordt gehouden, en dat de patiënt comfortabel is in de onmiddellijke fase na de ingreep.

Daarnaast wordt een algemene narcose toegediend. Dit wordt standaard uitgevoerd voor 2 redenen: veiligheid voor de patiënt en comfort voor de patiënt. Onthoud dat alle ingrepen steriel dienen uitgevoerd te worden. Aangezien de schouder bijzonder dichtgelegen is bij het hoofd, betekent dit in de praktijk dat het hoofd volledig afgedekt wordt met steriele doeken. Het is niet alleen comfortabeler maar ook veiliger voor u dat u in dit geval rustig slaapt, terwijl de anesthesist alle parameters bewaakt.

Enkele formaliteiten dienen voor de opname in orde gebracht te worden teneinde de narcose en de ingreep in optimale omstandigheden te kunnen uitvoeren.

Een medische vragenlijst dient ingevuld te worden, en voor sommige patiënten dienen enkele vooronderzoeken uitgevoerd te worden (zoals een electrocardiogram, bloedonderzoek, longfoto…) Uw huisarts zal hierbij ingeschakeld worden.

De medische vragenlijst kan gedownload worden via de website van het ziekenhuis.

Bloedverdunnende medicatie dienen 8 dagen voor de ingreep gestopt te worden. Raadpleeg hierbij zeker uw huisarts! (aspirine, Ticlid, Marcoumar, enz…)

In sommige gevallen wordt de medicatie vervangen door inspuitingen met Fraxiparine of Clexane.

U dient zich ten laatste 2 werkdagen voor de ingreep aan te bieden bij de anesthesist (op de preoperatieve raadpleging van het ziekenhuis). U brengt dan de resultaten van de gevraagde onderzoeken en de medische vragenlijst mee.

Indien u woont buiten het arrondissement Ieper, is dit bezoek niet nodig. Er wordt dan wel gevraagd om uw medisch dossier tijdig in orde te laten brengen door uw huisarts en de gegevens ten laatste 5 werkdagen voor de ingreep door te sturen tav de dienst anesthesie van het Jan Ypermanziekenhuis, Preoperatieve Raadpleging, Jan Ypermanziekenhuis, Briekestraat 12, 8900 Ieper

ALHOEWEL NAGENOEG ALLE SCHOUDERINGREPEN PERFECT VIA DAGHOSPITALISATIE UITGEVOERD KUNNEN WORDEN, RADEN WE IN DE MEESTE GEVALLEN TOCH AAN OM TE OVERNACHTEN IN HET ZIEKENHUIS. DE ERVARING HEEFT ONS GELEERD DAT DIT HET MEEST COMFORTABEL IS VOOR PATIENTEN EN HUN OMGEVING.