Mediaal band letsel

Wat?

De mediale band beschermt de knie aan de binnenzijde. Het is samen met de buitenste gewrichtsband en de 2 kruisbanden verantwoordelijk voor de stabiliteit van uw knie. 

Bij een zijwaartse trap op uw been of als u de knie scheefslaat kunnen er letsels aan de mediale band optreden. Deze letsels komen vaak voor. De pijn situeert zich over de binnenzijde van de knie. Stappen en meer bepaald zijwaartse bewegingen kunnen pijnlijk zijn. Ook is het vaak moeilijk om de knie volledig te strekken de eerste dagen nadat dit gebeurd is.

Soms treedt er zwelling van de knie op. In dat geval is verder onderzoek aangewezen aangezien dit kan wijzen op een letsel in het kniegewricht zelf.

Hoe behandelen?

Mediale band letsels komen vaak voor maar genezen over het algemeen vanzelf. 

Operatief ingrijpen is maar zelden nodig. Dit als er uitgesproken laxiteit is, als het letsel niet geneest of als er bijkomende letsels zijn zoals meniscus of kruisband letsels.

Als er veel pijn of als de knie niet voldoende stabiel is kan een brace gegeven worden. Deze laat toe dat de knie kan bewegen, waarbij de mediale band toch voldoende beschermd wordt. In principe dient deze enkel overdag gedragen te worden. Bij blijvende pijn wordt soms een infiltratie uitgevoerd.

In uitzonderlijke gevallen wordt een herstel of reconstructie van de mediale band uitgevoerd. In dat geval dient nadien een langere periode een brace worden gedragen ter bescherming van het herstel.