Meniscusscheur

Wat?

De meniscus is een belangrijke schokdemper in de knie. Deze kan inscheuren, bij jongere mensen is dit vaak ten gevolge van een verkeerde beweging zoals een verkeerde draaibeweging bij het sporten, bij oudere mensen is dit vaker ten gevolge van slijtage.

Een deel van de meniscusscheuren veroorzaakt weinig problemen. In dat geval is een operatie niet nodig en kan een inspuiting met cortisone de klachten verlichten. In het geval een meniscusscheur last veroorzaakt kan deze behandeld worden. Dit gebeurt steeds via kijkoperatie.

Meniscectomie

De operatie wordt uitgevoerd via een 2-tal kleine openingen van 5 à 10 mm. Langs de ene opening wordt een camera ingebracht, langs de andere opening een werkinstrument. Zo kunnen meniscusscheuren bijgeknipt of gehecht worden.

Het bijknippen van de meniscus houdt in dat het stuk van de meniscus dat gescheurd is wordt weggenomen tot een goede en stabiele rand wordt bekomen. Aangezien de meniscus een belangrijke schokdempende functie heeft wordt steeds getracht om zo veel als mogelijk meniscus weefsel te laten staan. Dit houdt in dat er nieuwe scheuren kunnen optreden in het stuk dat blijft staan.

Na het bijknippen van de meniscus mag onmiddellijk op het been gesteund worden. Krukken kunnen gebruikt worden gedurende 2 à 3 dagen om de knie tot rust te laten komen. Kinesitherapie is nuttig en wordt best een 3-tal dagen na de ingreep opgestart. Pijnstillers en ontstekingsremmers zijn nuttig in de beginfase om de pijn te controleren. Na een kleine week kan u terug de meeste zaken doen zoals rijden, bureauwerk en licht huishoudelijk werk. Zwaarder werk is mogelijk na een 3-tal weken. Hurken en knielen is het meest belastend en dit duurt 6 à 8 weken voor dit terug mogelijk is.

Meniscushechting

Het hechten van een meniscus gebeurt in meer uitzonderlijke situaties, voornamelijk bij jongere mensen met scheuren die dicht tegenaan het kniekapsel liggen. Het hechten van de meniscus heeft als voordeel dat de schokdempende functie bewaard blijft, maar heeft als nadeel dat de revalidatie een heel stuk langer is. Daarnaast is de kans op heroperatie een stuk groter is als de meniscus wordt genaaid, in het geval de meniscusscheur niet wil genezen.

Na het hechten van de meniscus is de revalidatie een stuk trager. Aangezien de meniscus moet kunnen genezen wordt deze nadien meestal beschermd met een brace voor 6 weken en dienen er een 4-tal weken krukken gebruikt te worden. Crawl zwemmen en fietsen wordt toegestaan vanaf 6 weken na de operatie, lopen vanaf 3 maanden en hervatten van contactsporten vanaf 4 maanden na de ingreep. Hurken en knielen dient vermeden te worden tot 4 à 6 maanden na de operatie.

Meniscus root repair

In sommige gevallen kan de insertie van de meniscus zelf afgescheurd zijn. Ook deze scheuren kunnen arthroscopisch gefixeerd worden. Nadien volgt een behandeling met brace en krukken voor 8 weken.

Risico's?

De risico’s van een meniscusoperatie zijn bijzonder klein. Er kan een zwelling of nabloeding optreden, waarvoor in zeer uitzonderlijke gevallen een heropname nodig is. Als de meniscus gehecht wordt is de kans ongeveer 20% dat de meniscus niet zal genezen en dat een heringreep nodig zal zijn.