Voorste kruisband scheur

Wat?

De voorste kruisband is een belangrijke stabilisator van de knie. Als de kruisband scheurt kan deze zijn functie niet meer kan uitoefenen. Het belangrijkste gevolg hiervan is verminderde stabiliteit in de knie. Dit uit zich in doorzakken en kan op termijn leiden tot slijtage van de knie. De voorste kruisband is dus niet enkel belangrijk voor de stabiliteit van de knie maar ook om deze te beschermen en om beschadiging te voorkomen.

Hoe behandelen?

In sommige gevallen wordt de kruisband niet hersteld. Dit kan als de knie al slijtage kenmerken vertoont of bij oudere mensen. Dan wordt getracht om de spieren rond de knie zo sterk als mogelijk te maken.

Operatief?

In de meeste gevallen wordt geopteerd om een nieuwe kruisband te gaan maken. Hiervoor wordt een eigen pees gebruikt , die wordt opgevouwen tot een nieuwe kruisband en die via kleine bottunneltjes wordt vastgemaakt in het boven- en onderbeen. Deze ingreep gebeurt via kijkoperatie: op deze manier kunnen naast de kruisband ook de meniscussen en het kraakbeen nagekeken en zo nodig behandeld worden.

Over het algemeen wordt na de operatie 1 overnachting geadviseerd, maar de ingreep kan ook perfect via dagziekenhuis.

Nadien?

Na de ingreep dient de knie beschermd te worden. Steunen op de geopereerde knie is toegestaan onmiddellijk na de operatie, het gebruik van 2 krukken wordt aangeraden voor een 2 à 3-tal weken. Een brace wordt voorzien voor 6 weken, enkel overdag.

Revalidatie bij de kinesist wordt enkele dagen na de operatie opgestart. Na een 6-tal weken is fietsen en crawl zwemmen toegestaan. Hervatten van het lopen gebeurt na 3 maanden. Progressief hervatten van contactsporten na 6 maanden.

De risico’s van de ingreep zijn beperkt. De voornaamste problemen zijn stijfheid, zwelling, nabloeding, infectie en het opnieuw scheuren van de kruisband. In sommige gevallen is een heringreep nodig.

Wat is een

In bepaalde gevallen wordt een extra versteviging van de knie gedaan. Dit gebeurt via een bijkomende insnede aan de buitenrand van de knie, om extra stabiliteit te geven tegen rotatie van de knie. Dit heeft geen invloed op de revalidatieduur.