Voet en enkel

Anatomie enkel en voet

 

Het enkelgewricht functioneert als een soort scharnier, het dient beweeglijks te zijn maar voldoende stabiel om zowat gemiddeld 1.5 keer het lichaamsgewicht te kunnen dragen, en in bepaalde omstandigheden zelf tot 10 maal het gewicht. Om dat toelaten hebben de enkel en de voet een zeer bijzondere anatomie met meerdere beenderen die een wisselende laxiteit hebben, vele ligamenten die op gepaste belasting de stabiliteit helpen verzorgen en pezen en spieren die toelaten een dynamische krachtsontplooiing te geven.

 

De enkel en de voet hebben derhalve een complexe anatomische samenstelling, die functioneert als een waar ingenieus functioneel systeeem. Indien evenwel één der elementen zijn functie niet verder kan uitvoeren, creeert dit problemen in het globaal functioneren van de enkel, of de voet.