Vraag een afspraak

Aandoeningen

Voet en enkel

Artroscopie van de enkel

Wat is een arthroscopie?

Een artroscopie is een techniek waarbij via miniamle invasieve procedrue in een gewricht wordt gekeken en bepaalde behandelingen worden doorgevoerd. (Artro: gewricht, scopie: kijken)

Artroscopie kan ook in een enkelgewricht worden doorgevoerd.Op die manier kan de chirurg letsels behandelen die zich in het gewricht vooroden.

De procedure?

Onder een aangepaste verdoving (narcose of epidurale), wordt de enkel geprepareerd. Afhankelijk van het letsel wordt een verschillende toegang (vooraan of achteraan, eventueel met tractie) toegepast, waarbij via kleine incisie een videocamera en instrumenten worden ingebracht, terwijl de chirurg de procedure doorvoert en volgt op een beeldscherm.

Welke letsels kunnen worden behandeld?

o   Kraakbeenletsels: door bepaalde trauma op de enkel kan beschadiging zich voordoen op het kraakbeen van het enkelgewricht, onregelmatigheden, kleine afrukkingen, losgekomen kraakbeenfragmentjes, papegaaienbekken, enz. Deze geven aanleiding tot mechanische irritatie, zoals zwelling van het gewricht, blokkage, instabiliteit, hinderende crepitatie. Via een artroscopie kunnen deze letsels worden bestudeerd en aangepast behandeld worden verwijderd, ge-egaliseerd,..

o   Impinging

o   Peesproblemen

Nazorg

Een kijkoperatie van de enkel gebeurt meestal via de dagkliniek.

-       Er zijn enkele kleine wondhechtingen die lokale wondzorg vereisen. Ze worden veelal na 10 dagen verwijderd door de huisarts.

-       Men zal na de ingreep best enkele dagen, afhankelijk van de aard van de ingreep, met krukken lopen, dit beschermt de wondheling en vermijdt onnodig zwellen van de enkel, en de voet.

-       Soms zal kinesitherapie worden voorgesteld.

Specialisten