Vraag een afspraak

Aandoeningen

Voet en enkel

Hallux valgus

Wat?

Dit is een probleem ter hoogte van het gewricht aan de basis van de grote teen.

Een hallux valgus is de pijnlijke knobbel die zich aan de binnenkant van de voorvoet bevindt. Deze "bunion"  is meestal een evolutief probleem die met het verloop van de jaren steeds meer klachten veroorzaakt: pijn, ongemak, blaren, drukpunten, moeilijk vinden van schoeisel, ..

Deze aandoening is veelal evolutief en gaat soms gepaard met een geleidelijk doorzakken van de voorvoet waardoor de middenvoetsbeenderen zich eveneens verplaatsen. soms is het familiaal aanwezig of wordt het in de hand gewerkt door ongepast schoeisel. De pijnklachten zijn veelal een gevolg van druk op de omgevende weke weefsels, ter hoogte van de bunion, of door druk op andere tenen.

Hoe behandelen?

De behandeling hierbij is in eerste instantie een aanpassen van het type schoen (voldoende breed, zonder hoge hak, soepel leer, geen stikboorden,..). Lokale aanpassingen (brace, steunzolen, podologe, pedicure,...) helpen veelal gedeeltelijk in het comfort, maar kunnen het probleem anatomisch niet aanpakken. 

Soms, maar niet omwille van esthetische redenen, zal door de orthopedisch chirurg een heelkundige correctie worden voorgesteld. De ingreep omvat steeds een wegnemen van de hinderende bunion en een simultane correctie van de as van de grote teen. Een ingreep op tijd uitgevoerd kan veelal vervelende neveneffecten vermijden.

Hiervoor zijn op basis van de aanwezige klinische en radiografische bevindingen meerdere heelkundige procedures mogelijk, zodat het type ingreep telkens individueel wordt bepaald.:

-       Wegname van de bunion

-       Herstellen van de beenderige anatomie van de grote teen met een correctie van de foute hoek van de teen door een corrigerende " osteotomie " op de middenvoet. deze correcteis worden gefixeerd hetzij met kleine schroefjes, of met pinnetjes die later worden verwijderd.

-       Rebalanceren van de spieren rond het gewricht.

  De ingreep gebeurt, tenzij tegenindicaties, steeds onder een gepaste gecombineerde epidurale en locoregionale verdoving, hetgeen een goede pijncontrole geeft. Binnen onze dienst wordt de pijnstilling doorgevoerd door een 'popliteale block' die door de anaesthaesist wordt geplaatst.

Nadien?

Na de ingreep duurt het zowat 6 tot 8 weken alvorens de botcorrecties en de weke weefsels zijn hersteld. Het is tijdens die periode dat uw voet dient beschermd te worden door een aangepast schoeisel en aangepaste activiteiten. Een gipsverband is veelal niet nodig, een corrigerend verband daarenttegen wel.

Het ontslag kan veelal worden voorzien na 24 uur, of zelfs dezelfde dag.

Men verlaat het ziekenhuis met een corrigerend verband, dat men ter plaatse laat gedurende een 5 tot 10 tal dagen, waarna wondnazicht en een hernieuwd corrigerend verband wordt aangebracht, en dit gedurende een viertal weken.
De hechtingen worden door de huisarts verwijderd na een 10 tal dagen.

Er moet aandacht worden gegeven aan rust, hoogstand, pijnstilling, soms worden medicatie voorzien om flebitis te voorkomen.

Een ingreep aan de voet kan in de eerste dagen pijnlijk zijn, maar is dit doorgaans niet, want de anaesthaesist voorziet in een pijnblok die tot 24 uur na de ingreep een effect kan geven.. .

De resultaten zijn bevredigend, maar de patiënt dient te beseffen dat de revalidatie meerdere weken kan omvattenen en dat het hoofddoel van de behandeling een pijnloze, functionele voet beaamt.

Mogelijke complicaties na heelkunde

Uw huisarts volgt de genezing verder op met aandacht voor een goed wondherstel, een goede immobilisatie en gepaste verbandzorg ter stabilisatie van de correctie.

Voor een goed herstel is een goede algemene conditie belangrijke, waarbij vooral roken dient te worden vermeden.